Najave KME
KBC Zvezdara
Stručni sastanak KBC "Zvezdara" 08.09.2016.

Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje

  • Predavanje sa rešavanjem testa

Broj odluke:  153 – 02 – 2768/2016 - 01 doneta 18.08.2016.
Broj akreditacije: D - 1- 974/16

vma
Stručni sastanak VMA 06.09.2016.
Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje

U okviru Foruma sestara u hirurgiji

*  Stručni sastanak

*  Stručni sastanak I kategorije

Broj odluke:  153 – 02 –509/2016-01,  doneta 03.03.2016.

Broj akreditacije: D-1- 323/16

Broj odluke:   153 – 02 – 2768/2016 -  01 doneta 18.08.2016.

Broj akreditacije: D-1- 983/16