Najave KE
Stručni sastanak I kategorije, DZ Zvezdara,ul. Olge Jovanović 11, Beograd, 02.10.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Broj odluke : 153-02-1413/2019-01,doneta 20.05.2019.

Broj akreditacije : D-1-648/19

Učesnici ostvaruju 2 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine.

 

 

Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće na I Nacionalnom Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji, koji se održava 12.septembra , u Beogradu, KBC“Zvezdara“, svečana sala, Preševska 31, u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije - sekcija sestara u gerijatriji. Suorganiztor Simpozijuma je  je KO za grijatriju,“Prof.dr Petar Korolija“KBC“Zvezdara“.

Plenarna tematika Simpozijuma je na temu “Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata”.

Izveštaj o realizovanom studijskom putovanju Beograd - Ljubljana - Milano - jezero Komo,19.5.- 25.5.2019.
U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 19.5.- 25. 5.2019. godine realizovano je studijsko putovanje Ljubljana – Milano.

Studijsko putovanje je realizovano uz svesrdnu pomoć agencije Evro turs. Na studijskom putovanju učestvovale su medicinske sestre iz zdravstvenih ustanova Beograda i Srbije. Planom utvrđeni program je u potpunosti realizovan.
Pročitajte više
Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više