Najave KE
Kongres glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi  saradnici i prijatelji,

Pozivam Vas na Nacionalni Kongres medicinskih sestara, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se održava u prelepoj Vrnjačkoj Banji od 30.06 - 04.07.2021.

Pročitajte više
Podrška dojenju - anketa o stavovima i praksama zdravstvenih radnika

U skladu sa odlukama usvojenim na sednici RSK za podršku dojenju, porodične i razvojne nege novorođenčadi, IJZS je sa članovima RSK sačinio anketu o stavovima i praksama zdravstvenih radnika.

Istraživanje se sprovodi u cilju podrške implementacije Nacionalnog programa - provera znanja i stavova zdravstvenih radnika i uključenje stručnih udruženja u promociji u zajednici.

Anketa je anonimna i dobrovoljna i sprovodi se elektronskim upitnikom preko Servisa javnog zdravlja (e-uprave).

Pročitajte više
18.05.2021. Dan onkoloških MST sveta
Poštovane koleginice i kolege, Onkološke MST, dragi saradnici, poštovani učitelji, nastavnici i profesori, dragi pacijenti,

Srećan Vam 18.05.2021.godine, Dan onkoloških MST sveta.
Pročitajte više
RTS1 gostovanje predsednica UMSTBS D. Otašević i predsednika Onkološke sekcije UMSTBS D. Kodzo povodom 12.maja Međunarodnog dana sestara.

Gostovanje predsednica UMSTBS D. Otašević i predsednika Onkološke sekcije UMSTBS D. Kodzo povodom 12.maja Međunarodnog dana sestara.

 

x

Gostovanje predsednice UMSTBS Dijane Otašević na TV Prva, povodom 12 maja Međunarodnog dana medicinskih sestara.

Medicinske sestre: Glas koji vodi: vizija buduće zdravstvene zaštite

Preporučena tema ICN za  Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj 2021. nadovezuje se na prethodne godine, sa sveobuhvatnom temom da su medicinske sestre  nosioci aktivnosti, ove godine Medicinske sestre: Glas koji vodi:  vizija buduće zdravstvene zaštite .

Pročitajte više
Sekunde spasavaju živote, operite svoje ruke
05.05.2021. Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

„Sekunde spasavaju živote, operite svoje ruke“

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije(UMSTBS) je podržalo I 2021.godine kampanju Ministarstva zdravlja obeležavanja Svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koja  se obeležava na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u 182 zemlje sveta i oko 22 000 zdravstvenih ustanova. Ove godine se obeležava pod sloganom „Sekunde spasavaju živote, operite svoje ruke“.   Budući da se ovaj dan obeležava pod posebnim okolnostima borbe sa epidemijom Kovid-19,  posebna pažnja usmerena je na centralnu ulogu koju imaju zdravstveni radnici i medicinasske sestre u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite, čiste nege i higijene ruku u zdravstvenim ustanovama…

Pročitajte više
Preporučena tema Internacionalne konfederacije babica za 05.maj 2021.“Pratite podatke: investirajte u babice”

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije obeležava Međunarodni dan babica - 05.05.2021.godine

UMSTBS  se  pridružuje  svetskoj kampanji solidarnosti, koju predvoid ICM,  ističuči znanje i veštine babica i njihov doprinos očuvanju  zdravlja svojih naroda, naročito tokom  pandemije Kovida 19.

U skladu sa preporukama  Međunarodne federacije babica(ICM), tokom 2021.god, potrebno je intenzivirati aktivnosti i  ulaganja u kvalitetnu babičku negu širom sveta, poboljšavajući pritom seksualno i reproduktivno zdravlje žena, zdravlje  novorođenčadi, dece  i adolescenata.

Obaveštenje: rok za predaju sažetaka EONS14!

Dragi članovi EONS-a,

Ovo je samo ljubazni podsetnik vezan za naš raniji poziv da predate sažetak za EONS14 konferenciju

Pročitajte više
Tema ECND2021 je „Jačanje održive prevencije raka u zdravstvu"
European Cancer Nursing Day (ECND) will take place on 18 May 2021. This exciting flagship EONS event will, due to COVID-19, take place online again this year.
Evropski dan medicinskskih sestara u onkologiji (ECND) održaće se 18. maja 2021. 18. maja od 19.00-20.15
Ovaj uzbudljivi vodeći EONS događaj će se, zbog COVID-19, ove godine ponovo održati onlajn.
Pročitajte više
Nega raka: ka novoj eri u nezi raka
Dragi članovi Asocijacije, pridruženi članovi,

Drago nam je da vas obavestimo da će EONS, već četvrtu godinu za redom, održati virtuelnu konferenciju o nezi raka od 18 -20. septembra 2021. zajedno sa ESMO Kongresom (17-21. septembra).

Cancer Nursing: Towards a New Era in Cancer Care
18-20 September 2021

We are delighted to inform you that, for the 4th year running, EONS will be holding our virtual cancer nursing conference
from 18-20 September 2021 alongside the ESMO Cong
Pročitajte više
7. APRIL 2021. , SVETSKI DAN ZDRAVLJA SLOGAN: „DA GRADIMO ZDRAVIJI SVET"

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја svаке gоdinе 7. аprilа оbеlеžаvа Svеtsкi dаn zdrаvljа, оvе gоdinе pоd slоgаnоm „Da gradimo zdraviji svet”. 

Cilj каmpаnjе је pоdsticаnjе акtivnоsti које trеbа dа оmоgućе јеdnаке uslоvе živоtа i rаdа i dоstupnоst zdrаvstvеnе zаštitе zа svе ljudе bеz оbzirа nа pоl, rаsnu ili vеrsкu pripаdnоst, sоciјаlnо ili екоnоmsко stаnjе ili pоlitičко uvеrеnjе. Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја ističе dа su u оsnоvi unаprеđеnjа zdrаvljа prеvеnciја fакtоrа riziка i zdrаvi živоtni stilоvi. Istоvrеmеnо uкаzuје nа znаčај finаnsiјsкi оdrživih zdrаvstvеnih sistеmа којi pružајu uslugе u sкlаdu sа pоtrеbаmа коrisniка i којi su dоstupni i pristupаčni svimа. 

Pаndеmiја bоlеsti COVID-19 је dоdаtnо nаglаsilа nејеdnакоsti u zdrаvlju, istоvrеmеnо prоdubljuјući vеć pоstојеći društvеnо-екоnоmsкi јаz mеđu zеmljаmа širоm svеtа. Pаndеmiја је u prvi plаn stаvilа znаčај dоstupnоsti i pristupаčnоsti zdrаvstvеnih uslugа i tеšкоćе u njihоvоm оstvаrivаnju sа којimа sе suоčаvајu mnоgi širоm svеtа. 

Rеpubliка Srbiја је mеđu prvim zеmljаmа u Еvrоpi i svеtu u којimа је оtpоčеlа vакcinаciја prоtiv COVID-19, а brој vакcinisаnih sа оbе dоzе vакcinе svакim dаnоm је svе vеći. Pоsеbni nаpоri ulаžu sе i u vакcinаciјu оsеtljivih grupа stаnоvništvа. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа zdrаvljа Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”  pоzivа stаnоvništvо dа sе vакcinišе i pоdsеćа dа svе dок sе nе vакcinišе dоvоljаn brој ljudi – nеmа коlекtivnоg imunitеtа.

Preuzeto:www.batut.org.rs

OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Na onlajn platformi UMSTBS, postavljen je novi elektronski test na temu "Problemi zdravstvene nege u gerijatriji", koji je akreditovan Odlukom ZSS br 153-01-00071/2021-01; br akreditacije programa   D-1-131/21 za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice,socijalne radnike.

Učesnici onlajn edukacije ostvaruju 5 licencnih bodova.

Za članove UMSTBS onlajn edukacija je besplatna, za ostale 500,00 din po testu.

OBAVEŠTENJE

U skladu sa čl 21 Statuta  i Poslovnikom o radu Skupštine UMSTBS, 13.03.2021.god, održana je redovna Izborna Skupština UMSTBS, na kojoj su izabrani novi upravni i stručni organi Udruženja.

Jednoglasnim odlukama delegata Skupštine izabrani su:

- Predsednik UMSTBS -  Dijana Otašević,  KBC”Zvezdara”, Beograd

- Zamenik predsednika UMSTBS - Danijela Đurašković, predsednik UMSTB  Mačvanskog okruga

- Predsednik Skupštine UMSTBS - Katarina Katanić, predsednik UMSTB Moravičkog okruga

- Zamenik predsednika Skupštine UMSTBS - Marijana Milošević, predstavnik podružnice IORS-a, Beograd

- Predsednik Nadzornog odbora UMSTBS - Zorica Radojković, UMSTB Moravičkog okruga

- Predsednik Naučnog odbora UMSTBS -  Prof.dr sci Dragana Simin, Medicinski fakultet u Novom Sadu

- Glavni i odgovorni urednik časopisa “Sestrinska reč” Dr sci.med Dušanka Tadić, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek: Visoka zdravstvena škola u Beogradu, -”

- Predsednik Etičkog odbora UMSTBS, Marija Stojić, UMSTB Moravičkog okruga

Pročitajte više
Sećanje na VELIKU prof. MILENU TIJANIĆ
Naša draga Prof dr Milena Tijanić se preselila u Novi svet. Do kraja ponosna sa verom da će prevazići i ovaj problem, nečujno je otišla.

Dugogodišnji Prof VZŠSS u Beogradu na više predmeta, ali najveći doprinos je dala na predmetu Zdravstvena nega. Autor je mnogih udzbenika, monografija i stručne literature. Učesnik mnogih Kongresa,Simpozijuma i Stručnih sastanaka MST u zemlji I inostranstvu.
Pročitajte više
Priznanje medicnskoj sestri Mariji Stojić za doprinos u borbi protiv koronavirusa
Marija Stojić, vms, glavna medicinska sestra OB Čačak, 18. decembra primila je nagradu za doprinos u borbi protiv korona virusa. povodom Dana grada, u ime svih zdravstvenih radnika Čačka.
Pročitajte više
OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA,TEHNIČARA I BABICA R.SRBIJE (UMSTBS)

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo sve članove Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica R.Srbije (UMSTBS) i javnost, da je Udruženje sestara i babica zdravstvenih ustanova Beograda (beogradsko udruženje) neovlašćeno počelo da koristi deo iz mejl adrese našeg  republičkog udruženja UMSTBS za njihove elektronske testove, na žalost opet u cilju zbunjivanja i uznemiravanja našeg članstva.

Pročitajte više
Srećni praznici!

Srećne Božićne i novogodišnje praznike želi Vam Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije.

Obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se ovogodišnja 57. Kancerološka nedelja, u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, održati 26. decembra 2020. godine u vidu jednodnevnog online simpozijuma sa temom: Inovacije u dijagnostici i lečenju raka dojke.

Učešće je besplatno za sve registrovane učesnike. Molimo vas da se registrujete putem donjeg linka.

Simpozijum, nakon što se registrujete, možete pratiti i aktivno učestvovati preko vašeg računara, tableta ili pametnog telefona.

Pročitajte više
Obaveštenje

U okviru  partnerstva sa Ministarstvom zdravlja R.Srbije i UMSTBS za sprovodjenje Kampanje za higijenu ruku,  u cilju edukacije zdravstvenih radnika i saradnika,  na onlajn platformi UMSTBS, postavljen je elektronski test na temu "Značaj higijene ruku zdravstvenih radnika i saradnika u okviru Covid-19 epidemije", koji je akreditovan Odlukom ZSS br 153-02-840/2020-0; br akreditacije programa   D-1-623/20 za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, specijaliste epidemiologije, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice.

Učesnici onlajn edukacije ostvaruju 5 licencnih bodova.

Organizator onlajn edukacije je Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije.

Pročitajte više
Obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog složene epidemiološke situacije povodom pandemije Kovidom-19 i pridržavanja svih bezbedonosnih mera, Obaveštavam vas da će 34. Simpozijum medicinskih sestara i tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, koji je trebao da se održi u novembru 2020. godine u sklopu 57. Kancerološke nedelje, biti odložen.

U nadi da će ova epidemiološka situacija brzo proći,učite i edukujte svoje mlade kolege, sačuvajte svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Želim Vam svako dobro na ličnom i profesionalnom planu.

Za neka bolja vremena i do skorog viđenja.

Predsednik sekcije u onkologiji UMSTBS
Dragan Kodžo, VMT, specijalista kliničke nege

Podpredsednik sekcije u  onkologiji UMSTBS
Sandra Spajić, diplomirana medicinska sestra

Inicijativa

Dragi članovi Udruženja,


ABC Global Aliansa razvija mrežni priručnik kako bi olakšao interakciju sa „teško dostupnim“ zajednicama. Oni traže od organizacija koje imaju inicijative da popune priloženi obrazac i predaju ga na   taylor.lawrence@wpphealth.com ili da ga popune putem donjeg linka do petka 9. oktobra 2020.

Pročitajte više
Obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Ispred Ontološke sekcije UMSTBS, obaveštavam Vas,

da je ranije zakazan II Balkanski regionalni MASTERCLAS, koji je trebalo da se održi u Beogradu, od 03.09.-05.09.2020.godine,odložen do daljnjeg.

Naime, zbog složene epidemiološke situacije u regionu a i šire, u celom svetu, prinuđeni smo da poštujemo spektar epidemioloških preporuka i mera i da se ponašamo prema zadatim zahtevima. Do tada, kada se situacija poboljša, čuvajte se, poštujte epidemiološke preporuke, interno se edukujte, uradite neke lepe stvari za koje niste imali vremena do sada, i za sebe a i za druge.

Pretpostavljam da će novi termin održavanja biti zakazan s proleća.
O tome ću Vas na vreme obavestiti.

Želim Vam puno sreće na Vašim radnim mestima a i porodično. 

Do skorog viđenja,

 

Predsednik MST Onkoloških institucija Republike Srbije UMSTBS,
Specijalista Kliničke nege, Dragan Kodzo, VMT,  IORS-Beograd

 

Potpredsednik

Dipl.MS Sandra Spajić, N.Sad

 

OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas, da  je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije(UMSTBS), nakon objave Odluke ZSS Broj 153 – 02 – 840/2020 -01 od 17.08.2020.god o akreditaciji  programa KE, postavilo na onlajn platformu  UMSTBS besplatne elektronske testove za članove UMSTBS.

Svi članovi UMSTBS  besplatno mogu da pohađaju onlajn edukaciju akreditovanih programa, i steknu potreban broj bodova za obnovu licence.

U jednom danu polaznik može najviše da  polaže 2 testa onlajn.

 Medicinske sestre, tehničari i babice, koji nisu članovi UMSTBS, mogu takođe da pristupe rešavanju onlajn testova uz participaciju od 500,00 dinara po testu.

U skladu sa epidemioploškom situacijom u vezi epidemije Kovid 19 u našoj zemlji, i UMSTBS će organizovati i realizovati planirane programe kontinuirane edukacije.

 

                                                                                  Predsednik UMSTBS

                                                                                       Dijana Otašević

 

Proceduralni priručnik za medicinske sestre raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege

Kratki proceduralni priručnik za medicinske sestre IZVAN JIT , napisan je u saradnji Saveza medicinskih sestara intenzivne nege Velike Britanije i Britanskog udruženja medicinskih sestara intenzivnih nega. Priručnik je namenjen medicinskim sestarama koje ne rade u jedinicama intenzivne terapije i nege, a koje su zbog potreba usled pandemije izazvane virusom COVID 19, raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege. Priručnik na jednostavan način olakšava proces prilagođavanja i pruža potporu medicinskim sestrama u bržem savladavanju osnova intenzivne terapije I nege. Svetska federacija medicinskih sestara intenzivnih nega /WFCCN/ odobrila je document, te oglasila javni poziv za volontere koji će prevoditi na druge jezike. U toku je prevođenje na španski , portugalski, grčki, nemački, poljski, slovački, I japanski jezik. U saradnji i po odobrenju predsenika Svetske federacije medicinskih sestara intenzivnih nega /WFCCN/,, Adriana Friganovića, proceduralni priručnik je preveden na srpski jezik i objavljuje se na Veb stranici udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije.

Obradila i pripremila na srpski jezik Slavica Trifunčević

Saradnici: Dragana Djurić, Jelena Štefan Šuster, Jelena Savin.

SMS Slavica Trifunčević мed. sestra - Edukator

18.maj Evropski dan sestara u onkologiji

18. maja se obeležava kao Evropski dan sestara u onkologiji, na temu:Jednakost  u pristupu zdravlju i univerzalnoj  nezi

Pročitajte više
Medicinske sestre - heroji borbe protiv pandemije

Dan medicinskih sestara, tehničara i babica dao nam je povod za priču o herojima pandemije COVID-a 19. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 2020-tu GODINOM SESTRINSTVA a porukom da je ta profesija okosnica svakog zdravstvenog sistema i da to ne sme da se zaboravi ni kad pandemija prođe.

12. maj Međunarodni dan sestara

Udruženje medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije čestita svim medicinskim sestrama 12. maj Međunarodni dan sestara, i odaje zahvalnost za požrtvovani rad u borbi sa epidemijom novog korona virusa.

Pročitajte više
Interviju predsednice UMSTBS povodom 12 maja Međunarodnog dana medicinskih sestara i babica
Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

„Medicinske sestre i babice, čista nega je u vašim rukama“.

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije(UMSTBS) je podržalo kampanju  obeležavanja Svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koja  se obeležava na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u 182 zemlje sveta i oko 22 000 zdravstvenih ustanova. Ove godine se obeležava pod sloganom „Medicinske sestre i babice, čista nega je u vašim rukama“. I ovom prilikom, u Godini sestrinstva,  a  SZO je 2020 godinu proglasila Godinom medicinskih sestara i babica, UMSTBS ističe značaj i veliki doprinos rada medicinskih sestara i babica u ostvarivanju bezbedne, kvalitetne i efikasne zdravstvene nege.

 

OBAVEŠTENJE u vezi održavanja II Balkanskog regionalnog Masterklasa za MST od 03.09.-05.09.2020.godine u Beogradu.

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog novonastale situacije  i nedovoljno informacija u prethodnom periodu,
želeli  bismo da obavestimo i podsetimo koleginice i kolege iz svih onkoloških institucija u Srbiji u vezi održavanja II Balkanskog regionalnog Masterklasa za MST od 03.09.-05.09.2020.godine u Beogradu.
Neophodno je da se lično aplikuje za prijavu za učešće, na sajtu EONS-a,

https://www.cancernurse.eu/education/eebrmasterclass2020.html

i da se prilože biografije. Vreme za prijavu je produženo još ove nedelje ,do 10.05.2020.godine.
Neka aplikuje što više koleginica I kolega iz cele Srbije.

Želim Vam dobro zdravlje, krećemo tamo gde smo stali.

Puno pozdrava,

Dragan Kodzo – predsednik Sekcija sestara u onkologija UMSTBS

Sandra Spajić – zamenik predsednika Sekcije sestara u onkologija UMSTBS

Saopštenje UMSTBS

SZO JE PROGLASILA 2020. ZA GODINU MEDICINSKIH SESTARA I BABICA

Poštovane koleginice i kolege, saradnici i poštovaoci sestrinske profesije,
Udruženje medicinskih sestara,tehničara i babica R.Srbije izražava divljenje, zahvalnost i solidarnost sa medicinskim sestrama, babicama  i svim zdravstvenim radnicima u Srbiji i u svetu,  koji su na prvoj liniji fronta u borbi sa Covidom-19. rizikujući i svoje zdravlje. Medicinske sestre ulažu sva svoja znanja i veštine u prevenciji i zbrinjavanju obolelih, nesebično izvršavajući  profesionalne zadatke, pružajući  pomoć pojedincima, porodicama i društvu u celini da se izbore sa epidemijom novog korona virusa. To su sada suštinske i značajno vredne usluge koje pružaju medicinske sestre. Zato je važno  da medicinske sestre i ostali  zdravstveni radnici  rade u  bezbednim uslovima, sa maksimalnom zaštitom i neophodnom podrškom.
Pročitajte više
Obaveštenje UMSTBS

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije otkazuje planirane stručne aktivnosti dok traje vanredno stanje u našoj zemlji.

O nastavku stručnih aktivnosti blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

Predsednik UMSTBS
Dijana Otašević

Pozivno pismo

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih, visokih škola i fakulteta zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na XVIII Nacionalnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem, koji se održava od 13.05. do 17.05.2020. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjčkoj Banji.

     

Pročitajte više
Studijsko putovanje Beograd-Sofija-Istanbul-Beograd

Postovane koleginice i kolege,

obavestavamo Vas da UMSTBS  u saradnji  sa agencijom EVRO-TURS iz Beograda, organizuje  studijsko putovanje  Beograd-Sofija-Istanbul-Beograd, u trajanju od  7 dana,  u period od  13.09 – 19.09.2020. godine, sa posetom  eminentnim zdravstvenim i  obrazovnim ustanovama u Sofiji i Istanbulu. Tokom studijskog boravka biće upriličeni i sustreti  sa predstavnicima udruženja sestara i babica  Bugarske i Turske.  

Molim Vas učinite dostupnom ovu informaaciju kolegama i koleginicama u vašoj zdravstvenoj  ustanovi.

Zainteresovane koleginice i kolege mogu da se prijave turističkoj agenciji  Evro-Turs na

tel: 011/ 3 555 025

tel: 011/ 3 549 663

ili na mejl adresu: office@evro-turs.rs

Program studijskog putovanja možete preuzeti ovde.


Studijsko putovanje Beograd - Sofija - Istanbul - Beograd

UMSTBS  u saradnji  sa agencijom EVRO-TURS iz Beograda, organizuje  studijsko putovanje  Beograd –Sofija - Istanbul – Beograd, u trajanju od  7 dana,  u period od  13.09 – 19.09.2020. godine, sa posetom  eminentnim zdravstvenim i  obrazovnim ustanovama u Sofiji i Istanbulu. Takođe,  tokom studijskog boravka biće upriličen I sustreti  sa predstavnicima Nacionalnih udruženja sestara i babica  Bugarske i Turske.

Pročitajte više
I Obaveštenje - Poziv za pisanje radova

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare,  saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja,   nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih, visokih škola i fakulteta zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na XVIII Nacionalnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  13.05. do 17.05.2020. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjčkoj Banji.

 

Pročitajte više
Izveštaj sa Simpozijuma glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 27.11.-01.12.2019.godine

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 27.11. do 01.12.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije i Nj.K.V. Princeza Katarina Karađorđević.

Pročitajte više
III Regionalna konferencija medicinskih sestara i babica

U Podgorici je 4.i 05.12. 2019.god, u organizaciji Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, održana je III Regionalna konferencija medicinskih sestara i babica, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore. Na poziv predsednice Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, gde Nade Rondović, učešće u radu konferencije uzela je i predsednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijana Otašević, kao i drugi predsednici i članovi nacionalnih udruženja sestara i udruženja babica država regiona Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine , Republike Srpske , Makedonije i Albanije, i Norveške organizacije sestara.

Pročitajte više
Izveštaj sa 33. Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

U organizaciji Sekcije sestara u onkologiji Udruženja medicinskih sestara i babica Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije  i Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva , 08. novembra 2019. u hotelu “Crowne Plaza”  u Beogradu održan je 33. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije  tradicionalno u okviru 56. Kancerološke nedelje.

Pročitajte više
Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine.  

Molimo učesnike Simpozijuma da blagovremeno izvrše rezervaciju  smeštaja u Hotelu"Omorika"! 

 

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJEM RADOVA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJEM RADOVA ZA
SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA, SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Obaveštavamo Vas, da je, produžen rok za prijem sažetaka radova do 06.10.2019. godine, na molbu velikog broja zainteresovanih učesnika Simpozijuma glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege UMSTBS, koji se održava na Tari u hotlu“Omorika“ od 27.11-01.12.2019.god.

Molimo Vas da do navedenog roka dostavite vaše sažetke radova, kako bi blagovremeno bili najavljeni u Programu Simpozijuma.

 

                                                                                              Stručni odbor Simpozijuma

Izveštaj sa Nacionalnog Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije , sekcije sestara u gerijatriji, održan je I Nacionalni simpozijum medicinskih sestara- tehničara u gerijatriji 12.septembra 2019.godine u KBC”Zvezdara”.

Suorganizator održavanja Simpozijuma bilo je KO za gerijatriju “Prof.dr Petar Korolija” KBC Zvezdara, Beograd.

Pokrovitelj Simpozijuma je  Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.

Simpozijum je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare, lekare, specijaliste interne medicine, gerijatrije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike

Pročitajte više
Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više