Najave KE
Najava za I Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara tehničara u gerijatriji

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica r. Srbije
- sekcija sestara u gerijatriji

Suorganizator: KO za gerijatriju
“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:
Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

koji će se održati 12.09.2019. u svečanoj sali KBC"Zvezdara", Preševska 31. u Beogradu.
Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za: lekare, specijaliste interne medicine; gerijatrije,
stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

 

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

 

Izveštaj o realizovanom studijskom putovanju Beograd - Ljubljana - Milano - jezero Komo,19.5.- 25.5.2019.
U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 19.5.- 25. 5.2019. godine realizovano je studijsko putovanje Ljubljana – Milano.

Studijsko putovanje je realizovano uz svesrdnu pomoć agencije Evro turs. Na studijskom putovanju učestvovale su medicinske sestre iz zdravstvenih ustanova Beograda i Srbije. Planom utvrđeni program je u potpunosti realizovan.
Pročitajte više
Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više
OB Kruševac
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Kruševac, 07.06.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018, doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

V KONGRES UMSTBS u Vrnjačkoj Banji
ob laza k lazarevic
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Laza K. Lazarević, Šabac, 24.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018 – 01,doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-971/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Svečana akademija povodom 12. maja Međunarodnog dana sestara

Udruženje medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije, tradicionalno organizuje svečanu akademiju povodom 12. maja Međunarodnog dana sestara.

Svečana akademija planirana je za 11.05.2019.god u  hotelu”Breza” u Vrnjačkoj Banji.

 

Program svečane akademije, pogledajte ovde.

V KONGRES UMSTBS sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“.

Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine. Pročitajte više...

 


Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Brezau Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“.

 

Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS 

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine.

VMC NBG
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMC-Novi Beograd 16.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,akreditovano za: medicinske sestre,babice  i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01 doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije: D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, KBC Zvezdara, 09.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJEM RADOVA ZA V KONGRES UMSTBS

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici, 

Obaveštavamo Vas, da je na molbu velikog broja zainteresovanih učesnika  V kongresa UMSTBS, koji se održava u Vrnjačkoj Banji u hotlu“Breza“ od 08.05-12.05.2019.god, produžen rok za prijem sažetaka radova do 25.03.2019. godine.

Molimo Vas da do navedenog roka dostavite vaše sažetke radova, kako bi blagovremeno bili najavljeni u Programu Kongresa.

 

                                                                                      Stručni odbor Kongresa

II stručna sastanka, OB Valjevo, 28.03.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

II stručna sastanka 

Broj odluke:153-02- 2275/2018-01  datum: 21.08.2018.godine

Broj akreditacije: D-1-975/18

Učesnici ostvaruju 2 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, DZ Zvezdara, 12.03.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Studijsko putovanje Ljubljana i Milano 19.05-25.05.2019.

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje studijsko putovanje Ljubljana i Milano 19.05-25.05.2019. (7 dana / 4 noćenja)

           

Izveštaj o Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 28.11. - 02.12.2018.

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 28.11. do 02.12.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.


Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, Smederevo, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih, 20.12.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:153 – 02 – 507/2018 - 01    datum: 05.03.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-321/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Tara simpozijum 2018

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, Ob Valjevo, 21.12.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153-02-3452/2017-01   datum: 18.11.2017. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, DZ Brus, 07.12.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre  i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153-02-2275/2018-01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-972/18 

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

 

 

Izašao je broj 77 časopisa "Sestrinska reč"

 

Stručni sastanak I kategorije, 26. novembar 2018. godine, VMA, Beograd

U okviru Foruma PZZ organizuje:
        * I Stručni sastanak I kategorije akreditovan za
            medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske
            sestre-babice
       * II Stručni sastanak I kategorije akreditovan za medicinske
            sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske sestre-
            babice
 
Broj odluke:  153-02-507/2018-01 doneta 05.03.2018.godine

Broj akreditacije:  D-1-326/18
 
Broj odluke:  153-02-2275/2018-01 doneta 21.08.2018.godine

Broj akreditacije:  D‐1‐975/18

Učesnici ostvaruju 2 boda

Adresa: VMA,Crnotravska 17, Beograd

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Stručni sastanak I kategorije, 07. novembar 2018. godine, VMC, Novi Beograd

U okviru Interforumskog rada organizuje:

         * I Stručni sastanak I kategorije akreditovan za
             medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske
             sestre-babice
        * II Stručni sastanak I kategorije akreditovan za medicinske
             sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske sestre-babice

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1366/17
 
Broj odluke:  153-02-507/2018-01 doneta 05.03.2018.godine

Broj akreditacije:  D-1-322/18

Učesnici ostvaruju 2 boda

Adresa: VMC,Bulevar Arsenija Čarnojevića 48,Novi Beograd

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Nacionalni simpozijum Tara 2018

Sa velikim zadovoljstvom Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, od 28.11. do 02.12.2018. godine, u Hotelu “Omorika“ na Tari.

 

Izveštaj o realizovanom studijskom putovanju Moskva – Sankt Peterburg

U organizaciji Udruženje medicinskih sestar-tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 16.09.-22.09.2018 godine, preko agencije Evro-turs, realizovano je studijsko putovanje Moskva – Sankt Peterburg. Učesnici na studijskom putovanju su bile medicinske setre iz zdravstvenih ustanova Beograda i Srbije, kao i predstavnici VMŠ iz Ćuprije.

Planirani program studijskog putovanja je u potpunosti realizovan uz svesrdnu podršku i angažman Evro-turs agencije. Izražavamo veliku zahvalnost njegovoj ekscelenciji ambasadoru gospodinu Slavenku Terziću, sekretarima ambasade R.Srbije u Moskvi, koleginicama iz univerziteta „Sečenov“ , kao i predstavnicima Ruske federacije sestara, naročito predsednici gđi Valentini Sarkisovoj i izvršnom direktoru za međunarodnu saradnju RNA Nataliji Serebrenikovoj na izuzetnom prijemu.

Posebnu zahvalnost izražavamo agenciji Evro-turs koja se maksimalno angažovala da ovo studijsko putovanje bude realizovano na kvalitetan način, a prijemi u institucije Rusije budu organizovani na visokom nivou, kako i  dolikuje  medicinskim sestrama Srbije.

Prijem u Ambasadi R.Srbije u Moskvi – vidi detaljnije....

Pročitajte više
Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

Obaveštavamo Vas da će se 32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, održati u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu 2. novembra 2018. godine u sklopu tradicionalne 55. Kancerološke nedelje (31.oktobra-3.novembra 2018. godine).

U prilogu je obaveštenje sa temama, instrukcijama za pisanje i prijavljivanje sažetaka, detaljima o kotizaciji i registraciji kao i preliminarni program 32. Simpozijuma.

 

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa u DZ“Dr Milutin Ivković“, Palilula

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za:lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvenetehničare.

Održaće se 12.09.2018. u sali za edukacije uDZ“Dr Milutin Ivković“ Knez Danilova 16, Beograd

Kompletan program preuzmite ovde

Stručni sastanak I kategorije, 27. septembar 2018. godine, DZ Zvezdara, Beograd

U okviru Foruma PZZ organizuje:
        * I Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj
              zdravstvenoj zaštiti
       * II Stručni sastanak I kategorije sestara u hirurgiji
 
Broj odluke:  153-02-1550/2018--01 od  21.05.2018.godine

Broj akreditacije:  D-1-568/18
 
Broj odluke:  153-02-507/2018-01 od  05.03.2018.godine

Broj akreditacije:  D-1-322/18

Učesnici ostvaruju 4 boda

Adresa: DZ Zvezdara, Olge Jovanović br.11,  Beograd

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Akreditovani programi UMSTBS

Poštovane koleginice, kolege i saradnici, na ovoj stranici možete  videti programe KE UMSTBS, koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta R.Srbije 

UMSTBS po Planu organizuje i realizuje akreditovane programe KE za svoje članove, a shodno interesovanjima i potrebom za KE medicinskih sestara, tehničara i babica u zdravstvenim ustanovama R.Srbije, a medicinske sestre-tehničari i babice koji nisu članovi, UMSTBS će na zahtev zdravstvene ustanove, organizovati realizaciju programa KE, neophodnih za  sticanje bodova za obnovu licence , u vašoj ustanovi, po ustaljenoj proceduri UMSTBS, uz blagovremenu najavu ZSS i KMSZTS.

Za sve informacije možete kontaktirati udruženje na tel. 011 3347-353 i 011 3347-354.

Do skorog viđenja!                                       Dijana Otašević
Srdačan pozdrav,                                      Predsednik UMSTBS
                                                                                                           

AKREDITOVANI PROGRAMI

Akreditacija oktobar 2017

Akreditacija januar 2018

Akreditacija jul 2018

Najbolji rad 4. kongresa PNAE

Na 4. PNAE kongresu pedijatrijskog sestrinstva, koji je održan u Atini, 1-2 juna,2018. za najbolji rad u celini proglašen je rad pod naslovom:
„Comparison of quality of life self-assesment by children with celiac disease and their healthy peers in Serbia“

Autori rada su;
Biljana Stojanović- Jovanović, Stevan Jovanović, Nela Đonović, Biljana Vuletić
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, SrbijaUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

Pročitajte više
Izveštaj sa III kongresa UMSTIB R.Srpske - sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica RepublikeSrpske, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srpske i Ministarstvazdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 07 - 10. 06. 2018.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održan je III Kongres i XVIsimpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babicaRepublike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Pročitajte više
Zašto medicinske sestre napuštaju Srbiju?

Poslednjih godina više stotina medicinskih sestara i tehničara otišli su na rad u Nemačku i čini se, sudeći po oglasima kojima se traže, taj trend ne jenjava. www.b92.net

Izveštaj o simpozijumu održanom 09.05.-13.05.2018.godine

Tradicionalni Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem, održan je u Vrnjačkoj Banji, od 09.05. do 13.05.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara republike Srbije.

Pročitajte više
Interviju sa predsednicom UMSTBS i direktorkom KMSZTS

Intervju sa predsednicom Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Rapublike Srbije, Dijanom Otašević, možete pročitati ovde.

Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије

Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Р.Србије је  организовано као јединствена сестринска и бабичка асоцијација које делује у области струковног  организовања сестара, бабица, сарадника, професора здравствене неге   и студената здравствене неге  на територији Републике Србије.

Удружење  Србије је основано 22.02.1998.г., ради остваривања заједничких циљева у области промовисања, развоја и унапређења сестринске и бабичке професије, у складу са савременим захтевима развоја сестринске и бабичке професије у Европи и свету. Удружење организује и спроводи програме КМЕ у складу са законском регулативом Р.Србије , као и   издавачку  делатност.

Дан УМСТБС-а је 27. септембар, установљен у спомен оснивања Удружења медицинских сестара. Техничара Југославије  27.09.1995.год у КБЦ “Звездара“ у Београду.